Stojeći kotlovi preko 1 MW

Veliki kotlovi

 

Za velike objekte nemački proizvođač WOLF nudi vrhunske kotlove kondenzacione (do 1,3 MW) ili toplovodne (do 5 MW) na gas ili lož ulje. Automatika kotlova je maksimalno prilagođena korisnicima i modularno proširiva. Garancija 5 godina.

Iz ponude izdvajamo sledeće kotlove:

Dizajn Joomla teme Joomlathemes.co, dorada Dravidis