Regulacija WRS

WRS

Kako uređaji postaju kompleksniji, povezuju se u složene sisteme čak i u malim objektima, tako rastu i zahtevi za pristupačnom, jednostavnom ali moćnom automatikom. Optimalna regulacija temperaturnih zona u objektu tokom cele godine je jedan od problema sa kojim se suočava WOLF WRS automatika. Njena glavna snaga leži u koordinaciji i kontroli kompletnog grejnog sistema.

WRS automatika optimizuje i sinhronizuje čak i solarnu tehniku ili ventilaciju. Sve to uspeva zadržavajući lakoću korišćenja, preglednost i laku instalaciju i servis.

Osnovna WRS automatike je digitalni kontroler BM. Kod stojećih kotlova pored BM osnovu čini i kontroler R1 ili R21 u zavisnosti od veličine kotla. Moduli proširenja MM, SM, KM služe za proširenje opsega kontrole na mešne krugove, solarni krug, kaskadno vođenje itd.

Za lakšu integraciju WOLF WRS automatike u Vaš sistem možete koristiti softver sa pripremljenim hidrauličkim šemama: Wolf hydraulik scheme - link

Elementi WRS automatike:

Dizajn Joomla teme Joomlathemes.co, dorada Dravidis