Toplotne pumpe

tpumpe

 

Toplotne pumpe Wolf - za grejanje visoke efikasnosti, lake instalacije i optimalnu integraciju u postojeći sistem. Najnovija generacija Wolf toplotnih pumpi otvara nove energetske klase - energija je svuda dostupna samo je potrebno iskoristiti je na pravi način. Wolf proizvodi toplotne pumpe za grejanje vazduh-voda 8-14 kW ili rasolina-voda 6-16 kW sa teemperaturama vode 20-63°C.

Toplotne pumpe Frost - za grejanje i hlađenje, TUV sertifikovane, takođe se proizvode u varijantama vazduh-voda ili rasolina/bunarska voda-voda sa kapacitetima do 1000 kW. Toplotne pumpe mogu biti opremljene dodatnim izmenjivačem za iskorišćavanje otpadne toplote tzv desuperheater. 

Više informacija o toplotnim pumpama (tehnologija rada, vrste, mogućnosti) možete pronaći ovde. Više informacija o desuperhateru možete pronaći ovde.

 

Dizajn Joomla teme Joomlathemes.co, dorada Dravidis